Om oss

Levin & Ohlsson måleri från 1970-taletFöretaget Levin & Ohlsson startades 1971 av Bengt Levin och Carl-Erik Ohlsson. Under åren 1995 fram till feb. 2002 var företaget helägt av Carl-Erik Ohlsson. Fr.om. den 26 februari 2002 övertogs företaget av Stefan Silfverberg och Johan Hallberg. Företaget har i dag 34 anställda och 14 servicebilar. Samtliga arbetsledare är U & P utbildade.

Affärsidé

Vår affärsidé är att kunna utföra all slags måleriarbeten med hög kvalité, vilket är lika med 0 fel. Att ha en välutbildad och engagerad personal, som hänger väl med i utvecklingen i såväl nya material som nya trender är A och O.

Miljöpolicy

Vi har en målsättning att välja material med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi uppfyller miljöskyddslagarna, samt uppfyller kraven för målarnas miljöcertifiering ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förebygga vår miljöpåverkan bl.a genom att våra anställda kontinuerligt erhåller miljöinformation.

Kompetenser

  • Målaremästarnas Miljö och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven för ISO 14001 och ISO 9001.
  • Heta Arbeten.
  • Handhavanden av arbetsplattform.
  • Bas U,P
  • Aktiv Arbetsledare.
  • Målaremästarnas Diplom i färgsättning
  • Kompetens i äldre målningstekniker