Miljö och kvalitetspolicy

Vi har över 40 år i byggbranschen och utför alla slags måleriarbeten i Öresundsregionen.

Med den för arbetet mest lämpligaste miljöanpassande produkt-valet utför vi nybyggnation, ombyggnad, reparationer och servicearbeten med minsta möjliga miljöpåverkan och rätt kvalitet. Vi följer lagstiftning och branschregler genom att anpassa kraven i våra processer.

Vi arbetar med effektiv transport logistik och ständig minskning av restprodukter. Med en ledning för kvalitet och miljösystem som uppfyller ISO 9001 och ISO 14001.

Företaget arbetar idag främst mot ramavtal och företagskunder, men utför även arbeten inom privatsektorn . Med engagerad personal och fortlöpande kompetensutveckling, skapar vi trygghet för våra kunder och personal.

Med ständigt förebyggande åtgärder, uppföljningar på alla arbeten, vill vi utvecklas och kunna möta våra kunders behov nu och i framtiden.

Levin & Ohlsson Måleri innehar Målarmästarnas miljö/kvalitetskompetens